Fracàs escolar

Un índex de fracàs escolar que se situa en el 29%, el doble de la mitjana europea, i amb risc de créixer fins al 41% en el cas de nois de 15 anys o fins al 55% si parlem d'immigrants, és el que denunciava fa uns mesos la federació d'entitats catalanes Fedaia, que treballa amb infants i joves amb risc d'exclusió social.

En el mateix informe, l'organització també alertava que el perill arriba fins al 63% quan els pares dels joves no tenen estudis i que se situa en el 41% quan només n'han cursat de primaris. En canvi, el risc es redueix al 20% amb els que tenen pares universitaris.