Formació

30 anys d'anàlisi

Jaume Aguilar, president de la FMRPC, assegura que en els últims 30 anys hi ha hagut diferències substancials en l'àmbit del debat i la formació al voltant de l'educació. "Fa 30 anys -diu- es posava l'èmfasi a incorporar nous continguts i modificar els currículums. Als 80 l'atenció es va centrar en com es portaven a la pràctica els continguts. En l'actualitat es treballa en les competències i en què fem i com ho fem". Per Aguilar, l'important és la formació continuada: "Si un mestre està trenta anys en actiu, la formació inicial li queda molt lluny, i per tant l'única eina que té al seu abast per no quedar desfasat és continuar formant-se".