Experiència de treball. Els mestres pregunten als alumnes

Descobrir altres cultures

1. Identifiqueu sobre un mapa els països on viuen els nens de la pel·lícula.

2. En quins continents són? I vosaltres, on viviu?

3. Quin o quins d’aquests nens us agradaria que fos amic vostre?

4. Què és el que us agrada, o no, del seu model de vida?

5. Què és el que us sembla més difícil en el seu camí cap a l’escola?

La convivència, la solidaritat

Al Samuel l’han ajudat els seus germans en el camí a l’escola, i els seus companys un cop han arribat a l’escola. Per a vosaltres:

1. ¿Aquest fet significa solidaritat?

2. ¿Teniu exemples d’accions solidàries al vostre voltant?

3. I vosaltres, amb qui sou solidaris? ¿Amb els familiars, a classe, al barri, amb desconeguts?

Un problema, les discriminacions

1. Quin tipus de discapacitat pateix el Samuel?

2. Quins poden ser altres tipus de discriminació?

3. Malgrat tot, es pot anar a l’escola?

4. ¿Coneixeu altres raons que impedeixin a certs nens anar a escola?

La igualtat entre les nenes i els nens

1. Per què l’àvia de la Zahira no va poder anar a l’escola?

2. Considereu que els nens i les nenes són tractats de la mateixa manera en totes les escoles del món?

3. I a la vostra classe?