Excés de vergonya? Quan cal preocupar-se

En alguns casos una timidesa excessiva pot estar indicant alguna anomalia. La psicòloga Violeta Alcocer apunta que cal ajuda professional quan un infant presenta algun dels símptomes següents:

Està a punt de fer tres anys i encara segueix sense tenir cap interès a jugar amb altres nens o mostra una marcada ansietat en situacions noves o davant de persones desconegudes.

Es mostra insensible al contacte físic (ni el busca ni en gaudeix).

Té un endarreriment significatiu en el llenguatge (tan sols diu un parell de paraules amb sentit) i no fa cap esforç per comunicar els seus desitjos o necessitats de cap manera (ni amb gestos ni amb sons).

No es relaciona ni es mostra tranquil almenys amb una figura de referència (mare, pare) ni estableix contacte ocular habitual amb ells.

Presenta retard en alguna àrea del seu desenvolupament: no mastega, no camina, no s'expressa, etc.