Ètica i maternitat als 50

La bioètica sol anar per darrere dels avenços tecnològics, fa la reflexió a posteriori, afirma Josep Lloret, president del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. En el cas de la maternitat als 50, "no es pot considerar que l'avenç estigui al marge de l'ètica, perquè els pares i mares de 50 anys d'ara no són iguals que els d'abans". Les persones arriben als 50 anys amb bon estat de salut i més esperança de vida, així que la criatura no es quedarà desassistida perquè "als pares els queden molts anys per transmetre'ls experiències i valors".

Amb l'esperança de vida per sobre dels 80, "tenir fills als 50 anys és èticament acceptable". És més, "uns pares de 50 anys tenen experiència i maduresa, cosa que supleix l'energia física d'uns de joves".

Finalment, és molt important des del punt de vista ètic que, abans de realitzar un procediment d'aquest tipus, els professionals responsables informin prou bé la dona, i la parella, del risc que suposen aquesta mena d'embarassos, tant per a ella com per al fetus. A més, els professionals han de saber si el projecte familiar de la parella és sòlid, com es viu en el seu entorn familiar o social, i si tenen cap suport en cas de tenir algun problema de salut, entre altres coses.