LAURA PINYOL

Esport per a tots i sense excepcions

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) treballa per posar la pràctica esportiva a l’abast de tots els infants

Esport per a tots I sense excepcions / FOTO: UCEC Zoom

Els consells esportius, coneguts també per la denominació antiga dels consells comarcals d’esport, són les agrupacions esportives que tenen com a objectius principals fomentar, organitzar i promoure l’activitat esportiva en edat escolar a cada comarca. La UCEC, doncs, és la unió de totes aquestes entitats al conjunt del país. Per al seu president, Jaume Domingo, es tracta de donar oportunitats de practicar esport “a tothom, des d’infants fins a gent gran, amb una pràctica no encarada a la tecnificació, l’alt rendiment i la construcció d’esportistes d’elit”.

Entre les principals activitats que coordina la UCEC, que reuneixen cada anys més de 350.000 participants, hi ha l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el programa Esport Blanc o el Pla Català de l’Esport a l’Escola, que es duu a terme d’acord amb les directrius de la secretaria general de l’Esport. Per a Domingo, es tracta “d’equiparar” l’accés a l’esport “a tots els públics, sense discriminació per raó de capacitats, sexe, context social o origen territorial”, tal com passa en “altres països del nostre entorn, com França”.

Esport no federatiu

Una de les missions de la UCEC és obrir l’esport sense excepcions a tothom. La pràctica esportiva al nostre país es vehicula, en molts casos, a través de clubs esportius que centren els seus esforços en la tecnificació, els resultats en les competicions en què participen i la incentivació del talent esportiu per crear elit. Jaume Domingo assegura que “aquesta pràctica” contribueix a “descartar esportistes per aquests criteris de competitivitat”. Per això, lluny de promoure exclusivament la competició, els centenars d’activitats que organitza la UCEC busquen potenciar “l’esport com una escola de valors positius”.

Escola de ciutadania

Per a Jaume Domingo, les activitats de la UCEC se centren a transmetre valors i a vertebrar el territori. D’una banda, els consells esportius garanteixen que “l’accés a l’esport sigui inclusiu, i no deixi ningú al marge per raó de gènere o discapacitat”; fomenta l’educació “per fer bones persones, que entenguin els valors del compromís, la seriositat, l’esforç o els beneficis per a la salut”, i, finalment, que ajudin a fer “bons ciutadans: que visquin de prop la solidaritat i la companyonia”. D’altra banda, tenen especial cura de les particularitats del territori i aquesta vocació que la pràctica de l’esport s’estengui al conjunt de les comarques del país en igualtat d’oportunitats: “És obvi que un consell esportiu com el de la Terra Alta o la Conca de Barberà no té les mateixes facilitats que el de Barcelona”. Però per a Domingo, “la diversitat territorial s’ha d’afrontar com un repte”.

Canvi de concepte

Un dels símptomes que vol combatre la UCEC és la idea que l’esport acaba sent piramidal: una base esportiva que es va aprimant en un vèrtex en què es concentra l’elit i s’expulsen milers de practicants pel camí. Combatre aquest fenomen, sobretot en poblacions d’edats infantils i juvenils, és una de les seves tasques: “Assegurar la pràctica de l’esport, per damunt que es desenvolupi en competicions federades”. Per això, una de les raons de la UCEC és reivindicar la compatibilitat entre l’esport federat i l’esport escolar. Es busca que quan un infant arribi a adult tingui també l’oportunitat de seguir practicant el seu esport preferit en lligues, tornejos i competicions més enllà de les reglades. Per fer més fàcil allò que fer esport és fer salut.

Fomentar l'esport amb valors

  • Acceptació de les regles
  • Civisme
  • Treball en equip
  • Respecte
  • Tolerància
  • Diàleg
  • Comprensió