Espais de criança a Catalunya en xifres

40 en total

30 a Barcelona

5 a Girona

3 a Tarragona

1 a Lleida