Esfera pública i privada

La baixa de paternitat és "un gran pas per a la igualtat", afirma Marina Subirats, catedràtica emèrita del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i coautora del llibre Mujeres y hombres, ¿una relación imposible? (Ed. Alianza). Però encara hi ha molt camí per recórrer, perquè és un fet, i no inventem res, que "les dones han accedit al món públic, però els homes encara han d'entrar al privat". Les dones han accedit al món que fa anys era dels homes, el laboral, però als homes també els toca entrar en l'àmbit que abans es considerava exclusiu de les dones: el de la criança. Per això, les baixes de paternitat "són tan oportunes", perquè permeten que l'home s'encarregui de la feina domèstica a més d'estar amb els fills. És més, continua reflexionant la sociòloga Marina Subirats, "en el moment que les baixes de paternitat augmentin i es vegin com una normalitat, les empreses ja no rebutjaran les dones que considerin que estan en edat fèrtil". No ho faran perquè els homes en edat fèrtil també podran ser mirats amb els mateixos ulls: com una possible baixa per cobrir durant uns (curts) mesos.