Escenoteràpia. Factors clau

Aprenentatge. Aconseguir un rendiment o la desaparició de certes conductes.

Entrenament social. Facilitar les identificacions i la socialització en el grup, evitant l’aïllament.

L’espontaneïtat. Estimular la creativitat i l’originalitat en les relacions per contraposar els estereotips que puguin dificultar el contacte interpersonal.

La catarsi. L’escenificació promou l’expressió emocional que fa possible una altra perspectiva sobre la persona quan es trobi en una situació de bloqueig.

Llenguatge corporal. La dramatització ha de fer participar el cos per activar la comunicació no verbal i l’entrenament psicomotor.

Comprensió de l’escena. Els aclariments i confrontacions permeten una comprensió més profunda d’allò que s’ha expressat i què significa.

Aspecte lúdic. A més dels beneficis del joc com a activitat, tant emocionals com cognitius, l’activitat resulta, en la majoria d’ocasions, divertida.