Emocions

Què aporten les escapades al poble

Segons el psicòleg clínic Jordi Peris, els nens que tenen l'oportunitat de gaudir de la vida de poble poden enriquir-se en diversos àmbits que els són molt beneficiosos.

Autonomia

Els pares perceben l'entorn com més segur i per això solen donar més llibertat als nens. Aquesta autonomia s'associa a la responsabilitat: el nen ha de complir unes normes i tenir cura d'ell mateix, cosa que afavoreix el seu procés de maduració.

S'estrenyen els vincles emocionals

Les relacions amb la família, però també amb els veïns, són més properes, i això els fa sentir més segurs.

Es fomenta la colla

Als pobles els nens fan grup, amb amics de totes les edats, entren i surten de casa, i això fa més fàcil que el temps de lleure sigui compartit. Això els motiva a interactuar i expressar-se.

Descoberta de l'entorn

La canalla té la capacitat de contemplar en viu coses que potser coneixen només a través dels llibres. I això els enriqueix molt.

Vincles amb el grup

El fet de pertànyer a un grup que comparteix tradicions, com la festa major, costums o valors, suposa també una experiència de creixement emocional.