"Em deien que no plorés!"

Embarassada de la Lua, de 20 setmanes, la Míriam Tirado, periodista i bloguera de www.aflordepell.cat , té clar que si hagués de tornar a passar per una cesària, seria en un centre on existís el màxim respecte per a la mare i el nadó. "Hi ha tan poca educació emocional, també en aquest entorn, que fins i tot em deien que no plorés. I jo vaig entrar al quiròfan plorant i en vaig sortir plorant. Tenia la sensació que m'havien arrencat la meva filla!", explica. "Si alguna cosa he après és que s'ha de viure el present i amb la ment oberta perquè encara que ho vulguis hi ha moltes coses que no pots controlar. En cas de cesària repetida, faria un treball emocional previ, per preparar-me i per preparar la Lua".