Eines i recerca per al pacient

El grup de recerca ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili està creant diverses aplicacions per ajudar a avaluar el dolor crònic en infants i adolescents (Painometer) i facilitar el seu tractament (Fibroline). ALGOS també ha creat, amb el suport de l’Obra Social La Caixa un fòrum on els pacients i els seus familiars poden trobar informació contrastada sobre els seus problemes i l’assessorament de professionals amb experiència (algos-dpsico.urv.cat/forumcastellano).

Des de l’Aula Fundació Grünenthal del Dolor (www.universidadpacientes.org/dolor), creada per la Fundació Grünenthal amb la Fundació Josep Laporte i la UAB, es facilita l’accés dels pacients, les seves famílies i els cuidadors a informació i recursos de qualitat que els ajudin a conviure millor amb el dolor crònic.