Efecte mirall

L'efecte mirall és una de les tècniques que els mestres d'algunes escoles també fan servir quan inicien les criatures en la lectoescriptura, per exemple. Alumnes de cursos superiors ajuden els petits, els que tot just comencen, a llegir. L'exemple d'un company, que es veu molt més pròxim, els serveix per engrescar-se, per aprendre a llegir amb la facilitat que ho fa qui ensenya a fer-ho.

Justament en aquest concepte s'ha basat el projecte YouthMe, d'immigració i joventut, perquè els joves immigrats siguin exemples per a d'altres que passen per situacions de risc d'exclusió social.