Donar valor a la ciència

Trencar estereotips

"Si els nens no entenen que un científic pot ajudar la societat, quan hi hagi retallades en recerca no hi haurà consciència que cal preservar-la", afirma David Segarra, de la FCRi. Per formar ciutadans conscients dels beneficis a tots els nivells de la recerca, i per despertar vocacions, Segarra i Sílvia Simon, de la UdG, enumeren una sèrie de consells per trencar tòpics. Així, afirmen que cal incloure plenament les dones en el món de la recerca i la seva gestió i trencar amb l'estereotip que és una feina majoritàriament masculina. També cal mostrar que la ciència és una feina que es fa en equip, i no en solitari. El científic és part de la societat i els beneficis que aconsegueix no són la glòria personal, sinó que són beneficis per al benestar de la humanitat (i per a l'economia, sigui dit de passada). Un altre dels aspectes pendents, segons es desprèn dels dibuixos, és aconseguir que la societat sigui conscient del paper de la recerca més enllà de les ciències experimentals, ja que també se'n fa en humanitats i ciències socials. Un primer pas és "posar en contacte els científics amb els nens".