Donar cordó

Qui pot i qui no pot?

Pot fer la donació qualsevol mare que està sana i que no té antecedents de malalties potencialment transmissibles a través de la sang.

.- Si té la informació necessària i és conscient que la donació pot significar la curació de malalties molt greus, sobretot en criatures, i sap que no hi ha cap risc per al nadó i per la mare.

.- Si té la voluntat de fer aquest acte altruista i generós a canvi de la petita molèstia d'unes anàlisis addicionals.

En canvi, no la podrà fer si és portadora (o creu que podria ser-ho) del virus de la immunodeficiència humana (VIH) o dels virus de l'hepatitis.

.- Si s'ha injectat drogues algun cop a la seva vida.

.- Si ha acceptat alguna vegada diners, drogues o un altre tipus de pagament a canvi de mantenir relacions sexuals.

.- Si ha mantingut, en els últims 4 mesos, relacions sexuals amb conductes de risc.