Dieta i esport van de bracet

L’alimentació i l’activitat física estan interrelacionades en l’organisme humà pel que fa a la despesa energètica. “Hi ha d’haver un balanç adequat entre les calories que ingerim a través de l’alimentació i les que gastem a través de l’activitat i l’exercici”, concreta el cap del servei d’avaluació i mètodes d’intervenció de l’ASPB, Carles Ariza. “Un dels problemes actuals és la pèrdua d’alguns dels hàbits alimentaris i nutricionals relacionats amb la dieta mediterrània, però encara més important és la disminució de l’activitat física que es detecta en els escolars per l’ús abusiu de les noves tecnologies, que porta a la immobilització dels infants en un moment en què la despesa energètica és molt important per al seu desenvolupament harmònic”, matisa Ariza.