Deures o aprendre a crear la informació

A l’hora de fer deures no n’hi ha prou amb un clic i copiar el contingut de la Viquipèdia. El consultor en educació digital Oriol Torres defensa que s’ha de saber crear continguts d’elaboració pròpia i seleccionar. “És imprescindible que els estudiants creïn. És molt temptador, i fins i tot un pèl lògic, utilitzar la informació que ja ens ve donada, però correm el risc d’oblidar-nos de crear”. “Han d’aprendre -recomana- a fer l’esforç de crear. Si per a això cal imprimir la informació i desconnectar internet durant una estona, endavant, no ens esquincem les vestidures tampoc”.

Torres argumenta que per transmetre el coneixement als fills, “els pares també hauran d’aprendre a identificar les fonts de qualitat, una tasca que fins fa 10 anys només feien els periodistes i que ara haurà d’aprendre a fer tothom”.