EVA BACH

Deixa alguns interrogants oberts

Deia un conegut filòsof del segle XIX que el que ens salva de la bogeria és trobar el fil que uneix els esdeveniments de la nostra vida. Dit amb altres paraules, els éssers humans hem de poder establir un lligam congruent entre el nostre passat, present i futur, necessitem narrar-nos i narrar les nostres vivències d'una manera que ens doni sentit i ens aporti equilibri. Però aquest fil o narrativa poques vegades es troba simultàniament als esdeveniments. Hi ha fets i episodis que només adquireixen significat amb la perspectiva que donen el temps i la maduresa. Hi ha explicacions tranquil·litzadores o reparadores que només les podem teixir després d'un procés d'elaboració i integració de les experiències viscudes. I aquests processos requereixen unes condicions i un temps.

Però molt sovint volem respostes precises i immediates. Necessitem que tot tingui un sentit o un perquè i tenim pressa per trobar-lo. Ens costa tolerar els interrogants, viure amb preguntes sense resposta. Preferim una explicació estereotipada, simplificadora o insubstancial a una no- explicació. Hi ha pares i mares molt avesats a tirar de veta d'explicacions exprés: "Això et passa per no fer-me cas, per no anar prou amb compte, per escoltar més els de fora que els de casa, per ser un gandul, un irresponsable o qualsevol altra cosa per l'estil, per no tenir res al cap, perquè et tenim massa contemplacions o no som prou estrictes amb tu..."

No tot té explicació

A vegades les coses passen perquè ens equivoquem els pares o perquè s'equivoquen els fills. Però a vegades també passen per qui sap què. I potser algun dia agrairem que de resultes d'alguna equivocació -o simplement de l'atzar- passés el que va passar. El temps i la gràcia que tinguem a teixir el fil que uneix els esdeveniments ens poden oferir perspectives inimaginables en el present. Cal una mica més de cautela i paciència amb alguns perquès i ensenyar als nostres fills a tenir-ne. "Deixa alguns perquès sense resposta -podem dir-los-. Abraça els misteris que ara no comprens, perquè potser el futur n'elevarà alguns a la categoria de notes imprescindibles en la melodia de la teva vida".