M. JESÚS COMELLAS

D'aigua, que no en falti

Sovint, parlar del valor d'un vas d'aigua quan hi ha una situació de tensió amb la canalla fa riure per senzill i per simple. I no sembla que hagi de servir per afrontar tantes situacions quotidianes després de repetir les ordres 8 vegades per aconseguir que hi hagi una resposta. Sembla més eficaç el crit que el vas d'aigua i més quan la canalla fa sentir el seu desacord no sempre de manera tranquil·la, raonada o raonable, especialment mentre el rellotge va avançant. En aquestes situacions, la temperatura ambient va pujant, i no pel temps meteorològic sinó per l'ambient emocional, per les reaccions adultes previsibles per gestionar la situació que cal reconduir i aturar quan ja no valen els arguments.

És en aquest moment quan cal trobar la manera de recuperar la serenitat i el to de veu. I arribem al vas d'aigua. En aquest moment, què tenim més a l'abast que un vas d'aigua que per prendre'ns abans de reaccionar o respondre? Què pot ser més senzill que donar un vas d'aigua a la criatura perquè pugui recuperar la respiració després del plor, ja sigui per poder parlar o per reemprendre la protesta de manera més expressiva? No, no és broma. Quin és l'efecte o l'avantatge del vas d'aigua?

L'aigua pot afavorir la hidratació dels uns i dels altres i, sobretot, permet crear un petit espai de temps o distància entre el fet que provoca la situació i la reacció adulta final, explosiva, fruit de la tensió provocada.

Es tracta, doncs, de poder pensar abans de reaccionar i, a la vegada, mostrar a la canalla que ens prenem aquesta petita estona. No cal marxar ni fer marxar; no cal dir "calla", ja que possiblement el plor o la protesta serà més forta i posarà de manifest que la seva conducta molesta. En canvi, el got d'aigua dóna un altre missatge no verbal: ens prenem un temps per asserenar-nos i reaccionar , a la vegada que mostrem (encara que no ho sembli) que la protesta no ens fa perdre els nervis.

Possiblement aquest petit espai de temps, que es pot allargar amb més gots, dóna un missatge de serenitat molt clar: és el temps que es pren una persona adulta que comprèn i que prioritza tenir cura de la criatura abans de reaccionar de manera impulsiva o explosiva. És a dir, que no reacciona com ho faria una altra criatura.