Convenció sobre els Drets dels Infants

25 anys vetllant per la canalla

El 20 de novembre es van celebrar els primers 25 anys de la Convenció sobre els Drets dels Infants, una llei internacional del 1989 que recull els drets de tots els nens i joves del món. Tots els països del món (excepte els Estats Units, Somàlia i el Sudan del Sud) s’han compromès a aplicar-la, però arreu del món encara hi ha massa incompliments.

Hi ha molts articles, però tots es basen en el respecte pel nen i a garantir que tingui una vida digna. Per exemple, l’article 27 diu que els nens i nenes tenen dret a tenir un nivell de vida adequat que els asseguri habitatge, alimentació, vestit i tot el que sigui necessari per al seu desenvolupament. L’article 23 demana que els infants amb discapacitats físiques o mentals puguin tenir una vida plena i respectable, i l’article 31 assegura el dret dels infants a l’esbarjo, al joc i a fer activitats culturals i de diversió. L’article 38 explica que les criatures han d’estar protegides davant les guerres i que no hi han de participar menors de 15 anys. Seguint la mateixa línia, el 22 recorda que els infants refugiats han de ser protegits per l’estat que els acull, que, si és el cas, ha d’ajudar a trobar la seva família. Massa reptes pendents.