Consum d'aigua

Algunes xifres

L'any 2012 cada ciutadà de l'àrea metropolitana va utilitzar 105,8 litres d'aigua diaris. Però, a part de l'aigua que utilitzem per a accions quotidianes, cal pensar en l'aigua invisible que ha calgut per produir els aliments que consumim o la roba que portem:

1 poma: 70 l

1 ou: 135 l

1 got de llet: 200 l

1 samarreta de cotó: 4.100 l

2 sabates de pell: 8.000 l

1 llibreta: 10.000 l