Consells

Són així

És important assumir i respectar la seva manera de ser.

Comprensió

Cal tenir empatia amb la criatura, entendre-la.

Fora culpes

No s'ha de pressionar la criatura ni culpar-la pel fet de ser més distreta.

Hàbits

És molt important establir una hàbits de conducta.

Organització

Aquests hàbits impliquen imposar un ordre en el dia a dia.

Motivació

És útil promoure activitats que impliquin posar-hi tots els sentits i fomentar la seva creativitat.