Consells a l'escola

Garantir l'adequada amplitud i ventilació a les aules per evitar que siguin espais de caldo de cultiu per als virus.

Disposar de lavabos adaptats que garanteixin la higiene, rentar les mans molt sovint i llençar tots els mocadors de paper després de mocar-se.

Rentar joguines i xumets i, en la mesura del possible, procurar que no siguin intercanviables.

Respectar una higiene estricta en el canvi de bolquers.

Seguir els protocols estrictes en la manipulació dels aliments.

Mantenir en cert aïllament el nen quan presenti signes de malaltia contagiosa i hagi d'estar encara a l'escola.