Comunicació pares-fills

Ha evolucionat?

La comunicació és diferent, però el que realment ha canviat és la relació entre pares i fills. Beatriz San Román, doctora en psicologia i membre del Grup de Recerca AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona, assegura que els que ara són pares i avis, quan eren petits tenien al seu voltant més models de submissió. En canvi, ara els joves no obeeixen automàticament i poden qüestionar les decisions dels seus superiors: “L’explicació la trobem en el fet que creixen en entorns menys autoritaris i més democràtics. Han après des de petits a formar-se les seves opinions i negociar el que els afecta”. San Román ha comprovat que, en la mesura que els nois i noies se senten valorats, respectats i veuen que compten amb el suport dels pares, tant la comunicació com la convivència milloren notablement.