Competències i esoterisme

El dictamen 11/2014 del Consell Escolar de l’Estat és una joia per arxivar. És una valoració de les pretensions del ministeri d’Educació d’implantar la programació per competències en totes les matèries i en tots els nivells, que sembla redactada per un surrealista. Diu coses tan esotèriques com: “Les assignatures o matèries es concreten en estàndards. El conjunt d’estàndards de cada matèria defineix el perfil de la matèria. Diferents grups d’estàndards, relatius a les diferents matèries, es fan correspondre amb una competència determinada que es desenvolupa per efecte de la contribució, parcial o total, de diverses matèries; de manera que, en molts casos, la contribució de les matèries a una competència donada es produirà no des dels seus perfils complets sinó des de fraccions o segments incomplets d’aquests perfils. El conjunt de segments dels perfils de cada matèria corresponents a una competència donada defineixen el perfil d’aquesta competència”. No em negaran que sembla un exemple d’escriptura automàtica! Realment és una mostra més d’una manera de parlar de l’educació que, buscant la cientificitat, ha assolit la perfecta inintel·ligibilitat.

Entre els paràgrafs comprensibles, crida l’atenció un que adverteix que l’avaluació de les competències “d’acord amb els resultats de l’alumnat en resolució de problemes que simulin contextos reals pot resultar irrealitzable en el cas d’algunes competències bàsiques”. Posa un exemple que admet poques rèpliques: el dels “sistemes físics de naturalesa atòmica o subatòmica”. N’hi ha més.

Programació per competències

Curiosament, el Consell es mostra més prudent que el ministeri valorant les virtuts de la programació per competències. Adverteix de la importància d’“aconseguir un equilibri raonable entre coneixements i competències” i observa que el seny “constitueix la nota dominant en la major part dels països de la Unió”. Només sis països de la UE pretenen implantar la programació de competències en totes les matèries i en tots els nivells. Són la República Txeca, Letònia, Espanya, Lituània, Àustria i Polònia. A la resta han començat amb les competències en llengua materna i matemàtiques. I “molts països han preferit centrar-se en una sola etapa i són pocs els que han optat per la incorporació al currículum de totes les competències clau en totes les etapes escolars”.