Claus per entendre el rol dels avis

  • Als avis no els correspon la responsabilitat d’afavorir la consolidació de les exigències que es donen a casa.
  • Tampoc no han d’assumir moltes de les situacions domèstiques i exigències educatives que corresponen als pares.
  • Amb els néts, els avis assumeixen una responsabilitat diferent, que “té una lògica clara per qüestió d’edat, de salut i de perspectiva de vida, i també pel desig de viure el present de la canalla; sobretot pensant que en el futur tindran un protagonisme minvant i necessiten gaudir d’aquest present sense tantes pressions”.
  • Després d’haver fet de pares i mares i d’haver educat amb l’exigència i la responsabilitat necessàries, “ara estan en un altre moment de la vida i per això tenen una altra manera de fer i fins i tot volen malcriar-los, perquè ja hi ha qui els exigeix el que cal per créixer”.

Per Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia