LA REFLEXIÓ

Canviar en només tres anys

La pedagoga Anne Bamford, experta en art i educació, que ha estudiat i transformat el sistema educatiu de diversos països, veu tres grans problemes en el sistema educatiu de l’estat espanyol. D’una banda, assenyala que hi ha un problema polític, que ha generat els constants canvis de legislació que hi ha hagut en els últims anys. De l’altra, assegura, “no es presta atenció a les evidències científiques que s’obtenen de la recerca”, i a més considera que no es valora prou els mestres, cosa que ha fet que molts s’hagin desmotivat.

Per tot això és molt contundent: “S’ha de canviar el sistema educatiu que teniu a Catalunya i a Espanya. Ara mateix”. I està convençuda que és possible transformar-lo en només tres anys, perquè ha viscut de primera mà la transformació de prop de 200 escoles de Londres o tot el sistema educatiu de Malta, que gràcies a un aprenentatge més creatiu ha passat de la cua de l’informe Pisa a la quarta posició.

El primer pas: fer una llei que inclogui com a mínim quatre hores d’art a la setmana a primària i dues a secundària.