Bojos per la Ciència

A batxillerat

Des de l'11 de gener 157 alumnes de batxillerat participen en el programa Bojos per la Ciència, amb què la Fundació Catalunya - La Pedrera busca estimular el talent científic dels joves estudiants de secundària i al qual optaven 991 candidats. Aquesta segona edició inclou un total de sis cursos (Bojos per l'Arqueologia, per la Bioquímica, per la Biomedicina, per l'Economia, per les Noves Tecnologies i per la Química). Les sessions, que es duran a terme durant 18 dissabtes, tractaran diferents temes científics actuals.

El programa té l'origen el 2013 en el Crazy about biomedicine, juntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica. Aquest 2014 el programa s'amplia a cinc especialitats més, en col·laboració amb vuit centres de recerca de Catalunya.