Beneficis de la FP dual

  • Estableix més vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.
  • L’empresa millora la seva competitivitat perquè disposa d’un personal qualificat adaptat a les seves necessitats.
  • L’alumne desenvolupa el seu potencial professional i adquireix experiència amb unes pràctiques remunerades que poden acabar en contractació.