Aula d'acollida

e

La ciutat de Vic va ser pionera a l'hora de redistribuir l'alumnat nouvingut a les escoles públiques i concertades de la vila perquè no s'acumulés en uns centres determinats. Amb un percentatge d'alumnes d'origen estranger -sobretot magribins- del 27%, tots aquests centres, però, han eliminat enguany l'aula d'acollida perquè aquests últims anys pràcticament no arriba alumnat directament del seu país d'origen. La directora de l'escola Guillem de Mont-rodon, Montse Ayats, explica que "ara ja no vénen del Marroc sinó d'altres pobles de la comarca i ja no és necessari l'acolliment lingüístic".

Tot i això, aquestes aules encara funcionen en escoles d'altres localitats catalanes on encara es manté un flux migratori elevat.