Art com a eina transversal

A més de desenvolupar la creativitat de nens i joves i aportar nocions sobre aspectes tan importants com el color, la forma o la composició, les arts visuals són una eina excel·lent per introduir els estudiants en altres matèries que tenen poc a veure o res amb la pintura, l’escultura o el disseny. Ho afirmen Anna Guarro, Ramon Parramon i María Acaso. També Rebeca Gargallo, mestra d’educació primària en una escola bilingüe de València. Comenta que és habitual que els treballs que elaboren els seus alumnes a la classe d’art i disseny i tecnologia parteixin de temes que tracten en altres assignatures, o a la inversa, que a història o a llengua se serveixin del dibuix, de la pintura i, moltes vegades, del teatre perquè els estudiants assimilin conceptes més abstractes o difícils d’entendre. D’aquesta manera, diu, les criatures participen i s’involucren molt més que simplement escoltant, i amb això “interioritzen molt més el que van aprenent”.