Analitzant el rol de gènere en l’educació

Els resultats de l’informe sobre igualtat de gènere en l’avaluació PISA, conegut recentment, mostren un rendiment global superior de les noies en l’àmbit de la lectura i dels nois en matemàtiques. És un extrem que es repeteix en tots els països de l’OCDE, i l’informe afegeix que les noies llegeixen més i ho fan per plaer. En canvi en matemàtiques tenen menys confiança en elles mateixes, fet que incideix en els resultats. Un altre aspecte que destaca l’informe és que a l’Estat la bretxa de gènere tendeix a ampliar-se, és a dir, que les noies, en general, s’adapten millor al sistema educatiu que els nois.