Espanya és un dels països de l'OCDE amb més mestres que es declaren constructivistes, però el 90% dels professors fan servir el llibre de text de manera regular a classe. També és el país en què l'aprenentatge es veu més afectat per interrupcions.

Gairebé el 50% de les criatures amb menys de 25 llibres a casa fracassen a l'escola, mentre que el percentatge és del 10% entre els que tenen més de 200 llibres. El 36,5% dels fills amb pares amb només estudis primaris fracassen en matemàtiques; el fracàs és d'un 4,2% entre els que tenen pares amb estudis superiors. Des de l'últim trimestre del 2001, per primera vegada a la nostra història, el nombre d'ocupats amb estudis superiors és superior al d'ocupats amb estudis de nivell baix. Espanya és el quart país de l'OCDE que ha fet millor els deures en matèria educativa en els últims 50 anys, però és el que ho ha fet pitjor en els últims 10 anys. Els primers 40 anys, cada cinc anys disminuïa quatre punts el percentatge de població espanyola sense estudis secundaris.

A partir del moment en què va entrar en funcionament la Logse es va invertir la tendència. L'any 2000 el percentatge de població d'entre 20 i 24 anys que havia obtingut a Catalunya el nivell de secundària superior era del 67,8%. El 2011 era del 62,8%. Quan es demana als mestres que comparin l'estat actual del sistema educatiu amb el de la seva infància, el 16,9% afirmen que és clarament millor; el 14,2%, una mica millor; l'11'1%, ni millor ni pitjor; el 21,0%, una mica pitjor, i el 36,9%, clarament pitjor.

I el 90% dels alumnes que acaben l'ESO sense repetir cap curs opten pel batxillerat.