M. JESÚS COMELLAS

Als esplais, quantes experiències!

Les experiències que es viuen als esplais i en activitats de lleure tenen repercussions més enllà del moment en què es fan. Cal tenir present que la canalla, en aquests espais, s'adonen que tenen moltes habilitats per espavilar-se i respondre al que se'ls demana. I que saben fer les activitats que, en molts casos, no tenen gaire relació amb el que aprenen a l'escola. I això és molt important, perquè aquests entorns ofereixen una oportunitat extraordinària per al seu desenvolupament. La canalla pot veure que el món no s'acaba amb els deures de l'escola. Són oportunitats per experimentar que, en un context més lliure, més natural, al bosc o en altres espais menys estructurats, no tenen les mateixes respostes, potser sí altres dificultats, i, de ben segur, moltes habilitats. En definitiva, que són força diferents. I se'n surten.

Els models que s'ofereixen en aquestes activitats són prou diferents i tenen com a valor important que es potencia la convivència i les relacions basades en el respecte a les persones. Fomenten la valoració de totes i cadascuna de les criatures que hi ha al grup, ja que no hi ha la competitivitat, que, massa sovint, entra a les escoles i en desdibuixa les relacions infantils. Als esplais cal aprendre a fer activitats en grup, cal tenir una certa iniciativa que no ha estat planificada, cal compartir l'activitat amb canalla en un context més variat d'edat, i cal resoldre situacions noves i a vegades imprevistes sense tenir el suport familiar. Evidentment hi ha persones adultes, sovint força joves, però les han de compartir amb les altres criatures del grup.

Aquesta situació és molt important per a les criatures, perquè prenguin consciència de la individualitat, perquè agafin la seguretat necessària per anar pel món i poder resoldre situacions noves i imprevistes. I aquestes habilitats no s'adquireixen de cop, sinó de mica en mica i en llocs més flexibles.

I el més interessant és que tots aquests aprenentatges es podran aplicar després a casa, o a l'escola, o en altres situacions. Potser no totes les criatures han tingut encara aquesta experiència i els coneixements que els aporta. Justament per això, cal fomentar aquest enfocament educatiu més enllà dels esplais, pels beneficis que aporta a totes les edats.