Addiccions. Símptomes

La demanda de tractament més freqüent entre adolescents addictes és la relacionada amb el cànnabis, segons afirma el coordinador de la Unitat de Conductes Addictives de l'Adolescent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Josep Lluís Matalí. Els pares poden detectar-ne el consum amb indicis com canvis en el rendiment, irritabilitat, quadres de ressaca estranys, trastorns en els hàbits de son o atacs de gana molt sobtada.

La segona addicció freqüent són les intoxicacions alcohòliques agudes. "En els últims dos anys han augmentat considerablement", diu Matalí. I també hi ha les drogues de disseny, entre les quals augmenta el consum del cristall, una metamfetamina que provoca estadis eufòrics. El doctor Josep Lluís Matalí conclou que la crisi econòmica ha fet reduir el consum de drogues i és precisament aquest el moment de mirar de derivar aquestes actituds perquè quan canviï la situació no hi caiguin un altre cop.