Acompanyar

Tenir informació

Anna Salvia destaca que és important que el jove conegui les parts del seu cos i sàpiga com funcionen. En el cas de la noia, que reconegui el cicle menstrual, quan es pot quedar embarassada i quins són els signes d'un embaràs, etc. En el cas del noi, que sàpiga què és el semen, el líquid preseminal, les conseqüències de la marxa enrere, etc.

Recursos

També cal que tinguin a l'abast els recursos necessaris per quan practiquin la primera relació: com i quan s'han de posar el preservatiu, quan sabem que està ben col·locat, etc.

Models de conducta

La relació dels pares -com es miren i com es toquen- estipula un model de conducta. Els fills repeteixen patrons familiars i cal ser-ne conscient. e

Deixar la porta oberta

Els pares hi són malgrat que la comunicació sexual resulti difícil. S'han de mostrar disposats a escoltar, parlar i solucionar els entrebancs que es presentin, i els fills han de tenir-ho present.

Ser positius

L'educació afectiva i sexual ha de ser positiva i no només enfocada a alertar sobre els possibles riscos. La balança seria 80% -en positiu- a 20% -sobre riscos.