A urgències. Quan anar-hi?

En cas de febre

En menors de 2 mesos sempre és motiu de consulta. En tots els casos: quan la febre alta (entre 39 i 40 graus) no cedeix amb antitèrmic ni aplicant fred. Si va acompanyada de malestar general i apareixen taques a la pell. Si hi ha diagnòstic però no millora amb el tractament. Si hi ha convulsions.

En cas de diarrea

Si malgrat la rehidratació lenta el nen segueix vomitant, té diarrea abundant i/o febre alta. Si està decaigut.

En cas de tos i mocs

Si hi ha dificultat respiratòria. Si la tos provoca el vòmit.

En cas d'alteracions a la pell

Sempre que la criatura tingui mal estat general i/o dificultat respiratòria. Si té febre alta. Si presenta una picor important. Si en pressionar les taques no desapareixen.