#sócsomriure. Per unes vacances ‘normals’

#sócsomriure és un projecte que el Casal dels Infants va posar en marxa en acabar el curs escolar. Des de l’última setmana de juny, el casal permet que fins a 900 infants i joves accedeixin a les activitats, els casals d’estiu, les colònies, els campaments i les sortides organitzats pel mateix casal.

La iniciativa “va més enllà de canviar d’aires i de permetre millorar la conciliació familiar i laboral -subratlla Rosa Balaguer, directora de l’entitat-. Garanteix els drets de l’infant a l’educació, al benestar i al desenvolupament ple”. El projecte implica un equip de més de 500 voluntaris i molts donants particulars, empreses i institucions diverses, matisa.