Cristina Serret

Els ‘remakes’

‘Remake’ és una paraula anglesa que significa ‘tornar a fer’. En el món del cinema, un ‘remake’ és una nova versió d’una pel·lícula que ja existeix. Per exemple, aquest estiu podràs veure el ‘remake’ d’‘El rei lleó’, en què s’ha fet una versió realista de la pel·lícula original, que era de dibuixos animats

Els ‘remakes’ / MARTA CAYUELA Zoom

Per què cal tornar a fer una pel·lícula que ja existia?

Hi pot haver diversos motius. Un dels més habituals és aprofitar els avenços tecnològics per fer pel·lícules que incorporin efectes digitals que anys enrere no existien. Els remakes també s’aprofiten de bones pel·lícules que s’han rodat en països petits amb actors locals. Les graven altra vegada amb estrelles famoses i fan que es vegin a tot el món. La indústria de Hollywood és una gran promotora de remakes.

Quina és millor?

Això és difícil de contestar. Hi ha qui creu que sempre és millor la primera pel·lícula, perquè és una idea original, mentre que el remake no és més que una còpia. Però també és cert que els avenços tecnològics han revolucionat la indústria del cinema i hi ha remakes que són tècnicament perfectes.

Did you know?

Sometimes remakes do not use the same title as the earlier product

Són dues pel·lícules calcades?

Els remakes expliquen la mateixa història que el film original i amb els mateixos personatges, però amb actors diferents. També poden canviar els escenaris i fins i tot algun diàleg, encara que la història acabi sent la mateixa.

Not only with films

Remakes also occur with television series and video games

‘Reboots’ i ‘revivals’

A més dels remakes, la indústria cinematogràfica també fa reboots i revivals. Un reboot o reinici consisteix en agafar la idea d’una pel·lícula o sèrie i fer-ne una nova versió, però sense ser fidel a l’original. És a dir, explicar la mateixa història però d’una manera diferent. El revival, que vol dir renaixement o ressorgiment, consisteix en continuar el film des del punt on s’havia acabat, amb els mateixos personatges i actors.