Criatures 08/05/2021

La salut bucodental dels infants

Què podem fer perquè els infants tinguin bons hàbits d’higiene?

Emma Albertí
3 min
Des d’edats molt primerenques, és molt important una rutina de bons hàbits d’higiene

Perquè els més petits de la casa gaudeixin d’una bona salut bucodental és necessari que els pares els inculquin, des d’edats molt primerenques, una rutina de bons hàbits d’higiene.

Els cinc punts clau per intentar fomentar una bona rutina d’hàbits d’higiene són:

1. Raspallat

És fonamental que el raspallat es converteixi en una rutina que es dugui a terme tres vegades al dia (matí, migdia i vespre) i que la seva durada sigui d’almenys 2 minuts.

Una bona manera d’introduir els nins en aquest hàbit és donant-los exemple nosaltres mateixos, ja que una de les principals formes en què aprenen és per imitació: dels pares, dels amics, de la família... Podem rentar-nos les dents amb ells i, d’aquesta manera, els podem ensenyar com es fa i els podem oferir ajuda en cas que els resulti difícil.

2. Elecció del raspall

L’elecció del raspall de dents que utilitzaran els nins és vital, ja que resulta necessari que s’adapti a les seves necessitats i, a més, és una oportunitat per presentar la rutina d’higiene com una cosa divertida.

En el mercat hi ha una gran varietat de raspalls de dents amb tota mena d’estampats, de manera que en podrem triar un que els agradi. A més, és important que el raspall triat estigui adaptat a la mida de la seva mà i els filaments han de ser suaus per evitar possibles danys a les genives.

Finalment, cal destacar que s’han de substituir cada 2-3 mesos, ja que es poden desgastar i poden provocar que les propietats dels filaments no es mantinguin en condicions adequades i comprometin el bon raspallat.

3. Pasta dentífrica

L’elecció de la pasta dentífrica variarà en funció de l’edat, ja que les parts per milió de fluor (ppm) que contenen seran distints en diferents rangs d’edat. Per norma general, de 2 a 5 anys hauran d’usar un gel dentífric amb 1.000 ppm de fluor. A partir de 6 anys, la recomanació és utilitzar una pasta dentífrica de 1.450 ppm.

En aquest punt també és important esmentar la quantitat necessària de pasta dentífrica que s’ha d’usar. Els menors de dos anys haurien d’utilitzar la quantitat d’un gra d’arròs i, a partir d’aquesta edat, de la mida d’un pèsol.

4. Seda dental i col·lutori

La seda dental és una eina que s’utilitza en la rutina diària d’higiene bucodental i la funció és eliminar la placa bacteriana en zones a les quals el raspall de dents no pot accedir. El seu ús està indicat per a nins a partir de 6 anys.

El col·lutori, combinat amb el gel dentífric, potencia l’efecte anticàries del fluor. Es recomana fer-ne un glopeig al dia, després del raspallat nocturn.

5. Alimentació.

En aquest aspecte, és important esmentar que l’ideal és evitar el consum excessiu de sucres. D’aquesta manera, podrem prevenir certes malalties bucodentals, com les càries, que podrien derivar en la destrucció de l’esmalt de les dents.

Si seguim aquestes recomanacions, podrem evitar que els infants pateixin les conseqüències d’una mala higiene bucodental, com poden ser: dolor i molèsties, alteracions en la pronunciació, càries, alteracions en el canvi de dents, etc.

Per això, també es consideren cabdals les visites periòdiques a l’odontòleg. Així, podrem controlar la salut bucodental dels més petits, ja que la boca dels nins canvia contínuament a causa de fenòmens com la caiguda de les dents de llet, les càries, etc.

Emma Albertí és membre del Departament de Xarxes Socials de l’Institut Balear de Pediatria

stats