Criatures  /  Infància 19/11/2016

Els més joves prenen la paraula

Coincidint amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, l’ARA tornarà a ser el diari de les criatures. Amb les seves il·lustracions ens ensenyaran com veuen el món

Judit Monclús
8 min
Els més joves prenen la paraula Manifest per reivindicar els drets dels infants ‘Els nens dibuixen el món’, al Museu del Joguet de Catalunya

Si els infants i adolescents són el futur del nostre país, per què no poden tenir veu pròpia a les administracions i als organismes de govern per donar a conèixer les seves inquietuds i necessitats? Amb aquesta idea Figueres va crear ara fa dos anys el Consell Ciutadà d’Infants. El ple de l’Ajuntament de la capital de l’Alt Empordà va aprovar el 6 de maig del 2014 el reglament del Consell Ciutadà d’Infants que va fer que, els mesos següents, membres del consistori figuerenc, tècnics i docents treballessin plegats per fer possible la constitució del Consell. Una feina que acabaria amb la seva presentació a les escoles del municipi per buscar els representants que n’haurien de formar part. Finalment, el 4 de desembre es va constituir oficialment el primer Consell Ciutadà d’Infants de Figueres.

L’objectiu de la creació d’aquest ens era fomentar la participació a la ciutat dels més joves, així com promocionar els drets, els deures i les oportunitats que tenen tots els nens i nenes del territori.

Des de llavors, 42 nens i nenes que cursen de cinquè de primària a segon d’ESO de les escoles de Figueres representen els seus interessos al Consell d’Infants. Ells són els encarregats de fer de nexe entre els centres escolars del municipi i l’Ajuntament perquè expliquin quina ciutat volen. “També és un òrgan consultiu. L’Ajuntament també els pot consultar temes sobre els quals els interessi l’opinió dels infants per tenir-los en compte a l’hora de prendre determinades decisions polítiques”, explica Anna Cortada, tècnica de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Figueres.

Cada centre escolar té dos representants al Consell, el màxim que estableix el reglament: un per a primària (cinquè i sisè) i un altre per a secundària (primer i segon d’ESO). Cada any hi ha una renovació del 50% del Consell d’Infants. “El que es fa és que l’alumne representant que fa cinquè, quan passa a sisè ho segueix sent, i el que feia primer d’ESO passa a ser el representant de segon d’ESO l’any següent. Per tant, hi ha eleccions a cinquè i a primer d’ESO”, aclareix Cortada. D’aquesta manera els càrrecs de consellers es poden mantenir dos anys.

La presidència del Consell d’Infants correspon a l’alcaldessa de Figueres i la secretaria del consell correspon al secretari general de l’Ajuntament. Els vocals d’aquest organisme són els infants i adolescents escollits per l’alumnat de les diverses escoles i instituts de Figueres, que són nomenats consellers per decret de l’alcaldia-presidència.

GESTIONAR EL DIA A DIA

“Els temes que es tracten al Consell d’Infants els escullen directament els alumnes, però tot està sempre supervisat per membres del consistori. Quan es fa una sessió plenària o extraordinària se’ls sol·liciten els acords que han pres o els objectius que busquen per al curs següent”, apunta Jordi Esteba, tutor de la classe de sisè B de les Escolàpies de Figueres i enllaç de l’escola amb el Consell d’Infants. “El més important és que busquem ajudar l’alumnat a entendre com funciona l’Ajuntament i com es prenen les decisions. Un altre dels objectius és fomentar l’esperit crític entre aquests nois i noies. El fet que realment prenguin consciència del lloc on viuen i el puguin millorar és significatiu”, afegeix.

“Entre els temes que hem debatut últimament hi ha el dels camions que a primera hora del matí ens tallen el pas en el camí cap a l’escola, que hi hauria d’haver més llocs per llençar les escombraries i que hi ha molts parcs infantils però que no n’hi ha per a gent de la nostra edat”, expliquen l’Aina, que fa sisè, i la Ivana, que fa primer d’ESO a les Escolàpies de Figueres, i que també són conselleres. “El que parlem al consell ho traslladem als companys de l’escola, però si algun company té alguna idea per proposar nosaltres la fem arribar al Consell d’Infants de part de tot el curs. A tothom li ve de gust ajudar a millorar Figueres”.

La primera feina que van fer els nens i nenes després de constituir-se el Consell Ciutadà d’Infants va ser dissenyar i escollir un logotip que els representés, així com pensar les primeres propostes de participació, que van presentar al consistori figuerenc. Les primeres peticions que els consellers i conselleres van presentar a l’Ajuntament van ser fer el pregó de les fires i festes de la Santa Creu, dissenyar i restaurar parcs de la ciutat, participar en la Cavalcada dels Reis i participar en el jurat del concurs de fanalets que se celebra cada any per rebre’ls, sol·licitar més espais en llocs cèntrics per practicar esports i ajudar en la creació d’un nou Carnaval.

EL MANDAT AL CONSELL

El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres es reuneix en sessió plenària amb caràcter ordinari tres cops a l’any. Les sessions extraordinàries se celebren sempre que el president ho consideri oportú o a petició expressa d’una cinquena part dels seus membres, formulada per escrit i adreçada al president del Consell. “En aquest cas ens reunim aproximadament unes sis vegades, que vol dir com a mínim dos cops per trimestre, per preparar les sessions i altres temes. El primer any l’alcaldessa els va encarregar definir en quines coses de la ciutat volien participar i ser visibles. Es van animar molt i se’ns va girar molta feina i llavors en lloc de reunir-nos sis vegades potser ens en vam reunir deu. Aquest curs passa el mateix. També tenen un llistat de coses en què volen participar i hem de fixar el calendari en funció de la feina que anem fent”, explica Cortada.

El 20 d’octubre els centres van celebrar eleccions al Consell d’Infants per renovar un dels representants de cada escola. El consistori reparteix una urna a tots els centres escolars perquè els alumnes votin qui volen que els representi durant dos anys. La constitució del Consell, en què s’acomiadarà els consellers sortints i es donarà la benvinguda als nous, se celebrarà el 20 de novembre.

La valoració de la feina feta fins ara és molt positiva per a tots els membres del Consell. “Fins fa tres anys tot el que es feia a Figueres era a proposta dels adults, i molt poques coses es feien amb els nostres ulls. Nosaltres hem intentat que Figueres també sigui part nostra, és a dir que es facin coses en què puguem dir que hem participat -expliquen l’Aina i la Ivana-. Ens fan bastant cas i ens donen les respostes al que nosaltres demanem. És important que el Consell d’Infants existeixi, perquè l’opinió dels infants també ho és”.

En aquest mateix sentit es pronuncia Júlia Domènech, coordinadora del 20 de Novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants i representant del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) de Granollers: “Els consells d’infants repartits pel territori fan veure al col·lectiu de nens que realment són importants, perquè el fet que no se’ls tingui en compte en molts dels àmbits del seu dia a dia els pot fer dubtar del seu valor dins la societat. Això no només és bo per als infants, sinó que beneficia les ciutats que tenen un consell. Som conscients que les ciutats no només són per als adults, i el fet que des dels ajuntaments tinguin en compte el seu punt de vista enriqueix el municipi”.

Manifest per reivindicar els drets dels infants

Amb motiu del Dia dels Drets dels Infants, els membres del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC), creat el 2014, han redactat un manifest en col·laboració amb els consells territorials amb l’objectiu de definir quatre àmbits que al seu parer necessiten més suport a Catalunya. Són el dret a participar en la vida cultural, social i política; a tenir una vida digna i un entorn saludable; a tenir una educació de qualitat, i a tenir una família. “Cal aquest manifest per fer arribar als infants i adolescents de Catalunya els seus drets, ja que molts d’ells no saben que hi ha documents oficials que els avalen, i que si veuen que no s’estan complint tenen el dret de queixar-se per trobar una solució. També és necessari per fer veure a la Generalitat que es necessiten recursos i suport per garantir el compliment d’aquests drets”, explica Carlos Gallego, coordinador de la comissió de comunicació externa i vocal de la comissió permanent del CNIAC. En aquest sentit, Gallego també valora positivament la feina duta a terme pel CNIAC durant els seus dos anys d’existència: “Estem comprovant que cada cop funciona millor. Una evidència clara és que som 53 infants i adolescents, que abans no es coneixien entre ells i que provenen de tot Catalunya, que treballen de forma voluntària amb un mateix objectiu, que és millorar la vida dels infants i dels adolescents catalans”.

DIBUIXAR L’ARA

Una de les últimes activitats que els infants de Figueres van votar va ser la possibilitat de dibuixar l’ARA del 20 de novembre, un diari que des de fa tres anys -aquest serà el quart- es publica il·lustrat per nens i nenes que aporten la seva visió del món. La resposta va ser unànime: tots els membres del Consell van decidir participar-hi. “Realment estaven molt nerviosos perquè el fet de tenir la possibilitat que un dels seus dibuixos es publiqués, per a ells era una responsabilitat molt gran. Estan acostumats a rebre molta ajuda en la fase del dibuix, i en aquest cas ho havien de fer més aviat sols perquè fos fruit de la seva pròpia elaboració. Per a ells ha sigut tot un repte”, explica Sílvia López, tutora de sisè de l’escola Cor de Maria de Figueres.

El tema del diari il·lustrat del 20 de novembre serà el consum responsable. “Amb els seus dibuixos ells aporten el realisme. Són qui realment poden fer crítica de què fan mestres i pares. Saben que diem que hem d’estalviar aigua amb accions diverses, però a la pràctica veuen què passa a casa seva. Ells donen el punt de vista més real que hauríem de tenir tots en compte”, reconeix López.

L’Iker, que té onze anys i estudia a l’escola Cor de Maria, comenta que l’experiència de dibuixar l’ARA li ha agradat molt: “M’agrada que s’hagi pensat en nosaltres per sortir al diari. El tema triat em sembla bé i m’interessa. Al Consell també parlem de consum. Hem de consumir menys i de manera més responsable. Va bé que surti al diari perquè la gent hi pensi”. La seva companya Ona hi coincideix: “El tema és molt interessant perquè no tothom consumeix responsablement, però hi ha gent que ho intenta. Potser a partir d’ara fem alguna petició al Consell sobre el tema que hem dibuixat -anuncia abans de dir que té moltes ganes de veure els dibuixos a l’ARA-. Jo no llegeixo gaire els diaris però aquell dia ho faré”.

“Per als alumnes ha sigut molt interessant poder tenir veu i vot en aquest tema. El fet que vegin que una activitat que fem a nivell d’escola realment afecta la societat i hi ha més gent que hi està interessada o que fins i tot ho vol llegir en un diari els fa sentir importants”, conclou López.

Exposició al Museu del Joguet de Catalunya

Des de l’any 2013, cada 20 de novembre les imatges del diari ARA són il·lustracions fetes per escolars catalans. Aquest any els encarregats han sigut els alumnes dels centres de Figueres. Per celebrar-ho, el Museu del Joguet -que s’ubica en aquest municipi- ha recollit en una exposició alguns dibuixos que han il·lustrat el diari al llarg d’aquests anys amb la intenció de mostrar el punt de vista que tenen els més petits sobre l’actualitat. A l’exposició s’hi pot contemplar una selecció dels dibuixos originals més representatius de cada edició, al costat d’un recull dels drets i deures dels infants. També s’ha fet una selecció d’altres dibuixos que han sortit publicats amb la notícia que acompanyaven. La mostra, que es podrà visitar de manera gratuïta fins al 27 de novembre, es tanca amb les tres portades de les altres edicions i una en blanc, a l’espera de descobrir la d’aquest any. “Permetre que els infants puguin fer sentir la seva veu en un diari és fonamental. Els estem donant a entendre que no són ciutadans de segona sinó ciutadans de ple dret i que poden decidir i opinar perquè la seva opinió es té en compte”, explica Eva Pascual, conservadora del Museu del Joguet.

stats