Amb ulls de joc

El desenvolupament dels quatre sentits bàsics a través del joc (segona part)

Segons la pedagogia Waldorf, els altres dos sentits són el de benestar i el del tacte

2 min
Un nen jugant amb fang i fulles

BanyolesLa setmana passada vam introduir la teoria dels 4 sentits de Rudolf Steiner i us vam parlar del sentit de l’equilibri i el del moviment propi. Avui ens endinsem en els dos últims.

El sentit de vida o de benestar

Dona informació dels processos vitals. Gana, son, fred, cansament, si estem malalts o si, per contra, ens trobem estupendament. Aquest sentit es comunica amb nosaltres mitjançant el cos i, per tant, també ens parla de les nostres emocions. Una esquena corbada, un cos tens o rígid ens expressa així el seu malestar.

Com cultivar-lo

Amb una bona alimentació i un bon ritme entre el son i la vigília amb generoses hores de son. Afavoriu una jornada equilibrada que combini activitats més vigoroses amb altres de més concentració i calma com pintar, modelar, teixir o fer manualitats. Igual d’important és ensenyar amb l’exemple a escoltar i a observar els senyals que envia el cos abans de reaccionar nosaltres com a cuidadors. Molts infants mengen sense gana, o van abrigats encara que no tinguin fred. Aprendre a escoltar-se és un procés que necessita cultivar-se.

Sentit del tacte

Ens permet interactuar i percebre tot allò que ens envolta, les diferents textures i dureses dels materials, la temperatura o la pressió que exerceixen en nosaltres. No és estrany veure infants amb hiposensibilitat, que per sentir necessiten un contacte molt intens, i també infants als quals un fregament subtil els sembla molest. Sentim a dir, de manera metafòrica, que una persona poc assertiva té poc tacte. Per a la pedagogia Waldorf, això té un sentit literal, ja que assegura que el poc cultiu del desenvolupament d’aquest sentit bàsic ens dificulta a la llarga les relacions interpersonals.

Com cultivar-lo

Procureu un entorn segur i contingut on poder explorar diferents materials naturals: troncs, fulles, sorra, fang, aigua, conquilles de mar, pedres, escorces i els tèxtils naturals com el cotó, la llana o la seda són materials de joc que aporten valuosíssima informació tàctil quant a textures, duresa i temperatura. Jugar a percebre els límits corporals també és enriquidor, embolicar-se en una manta, rodolar, passar per un túnel estret o que endevinin el que els tracem a l'esquena. També experimentar les sensacions corporals a l'enfangar-se, mullar-se, caminar descalços, modelar amb argila o jugar al sorral.

Conclusió

Els infants, de forma natural i fluida, cultiven els 4 sentits bàsics i els atenen de manera sàvia i intuïtiva jugant. Brindem-los temps, espai i bons materials, ells faran màgia.

stats