El consultori

Cal que li comprem un quadern d’estiu?

El contingut, l’edat a la qual està destinat, la metodologia o el format són alguns elements que cal tenir en compte abans d’adquirir aquest tipus de materials

3 min
Un nen fent deures a casa seva.

Les prestatgeries de moltes llibreries ja mostren aquests dies un gran ventall de quaderns de vacances, amb l’objectiu que infants i joves consolidin els continguts apresos durant el curs, mantinguin certs hàbits d’estudi i fomentin l’atenció plena en una activitat durant unes hores al dia. És una proposta que ha evolucionat amb el temps i que avui es presenta sovint amb un format molt visual, basat en enigmes i problemes que l’infant ha d’anar resolent a tall de repte.

¿Són un bon recurs per practicar matemàtiques o ortografia durant les vacances escolars?

“Diria que la finalitat de l’estiu ha de ser la de continuar exercitant la ment evitant en major grau les pantalles”, afirma Maria Victòria Gómez, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, doctora en pedagogia i professora de la Universitat Internacional de La Rioja, UNIR. Gómez valora positivament aquest tipus d’activitats sempre que “desenvolupin la competència d’aprendre a aprendre” i es basin “en reptes que l’infant ha d’anar superant”. Per la presidenta del COPEC, la capacitat de renovació de les editorials respecte a fa uns anys i l’interès per part de les famílies de tenir la canalla una estona entretinguda han mantingut estable la seva demanda: “Els quaderns d'estiu s’han anat sostenint amb els anys. Abans eren molt avorrits. Ara es basen en metodologies actives més interessants”, diu.

Què s'ha de tenir en compte a l'hora de triar un quadern?

La presidenta del COPEC recorda que abans d’adquirir un material d’aquest tipus hem de tenir en compte l’edat de la criatura i el resultat global del curs: “Hi haurà infants que necessitaran algun reforç de continguts que no hagin quedat prou assolits i aquest tipus de recursos els poden ajudar”. En cas de decidir comprar algun quadern de vacances, cal evitar els que siguin excessivament repetitius i optar pels que despertin la curiositat per aprendre. És adient escollir els “que siguin temàtics i convidin la criatura a anar superant diferents desafiaments”.

Quina oferta hi ha?

Les ofertes per a aquest estiu són ben diverses. Des d’infantil fins a batxillerat, les famílies poden triar i remenar entre materials més globals que repassen el contingut del curs anterior o preparen per al curs vinent; propostes més específiques sobre una àrea determinada (anglès, ortografia, comprensió lectora o matemàtiques), o quaderns més singulars en format de jocs de paraules, enigmes, preguntes i respostes, reptes de ciència o diari personal. Fins i tot n’hi ha que reforcen l’educació emocional o que proposen activitats de connexió amb la natura. Sigui com sigui, segons els experts es tracta d'un bon complement, sempre que no oblidem que l’estiu és “per gaudir de les vacances i passar-ho bé”, assegura Maria Victòria Gómez.

Quines altres activitats poden fer els infants?

Per a Gómez, però, tot i que els quaderns d’estiu poden ajudar les famílies a incentivar hàbits de treball i de concentració, hi ha altres activitats interessants a considerar que també potencien aquestes habilitats: “Durant l’estiu hem d’intentar buscar propostes que fomentin la paciència i el focus en les tasques que estan fent. Les construccions amb petites peces o el muntatge de robots, per exemple, són exercicis que reforcen la paciència, fixen un repte a resoldre i mantenen l’atenció. És una pràctica que no requereix gaire esforç mental però que resulta molt necessària avui dia per a l’aprenentatge”, assegura.

Per a la pràctica de les matemàtiques o la llengua, Maria Victòria Gómez aposta per jocs de cartes que afavoreixin el càlcul mental, clàssics com els escacs, jocs de taula que estimulin la pràctica del vocabulari, les agrupacions numèriques o les matemàtiques financeres. També suggereix potenciar la lectura amb activitats de cerca i redacció de textos breus a partir dels interessos de l’infant, aprofitant una sortida, una visita a un museu o un viatge. “L’estiu és una època important perquè els pares juguin amb els fills durant les estones lliures. És una època que recordaran, i hi ha propostes molt interessants, especialment entre 3r i 6è de primària”, conclou.

stats