UNICEF, Comitè Balears

Infants i violència

Les ONG d'infància reclamen una llei per erradicar la violència 

Infants i violència / UNICEF Zoom

L'Aliança per Erradicar la Violència contra la Infància reclama que s'aprovi una llei orgànica per protegir els nins i nines abans no acabi la present legislatura. L'Aliança està formada per Aldeas Infantiles SOS, Educo, Pla International, Save The Children, Unicef Comitè Espanyol i World Vision, i compta amb el suport de la Plataforma de la Infància.

Les ONG exigeixen protocols contra la violència en tots els col·legis, una prescripció més llarga per als delictes sexuals contra menors i mesures específiques per protegir les nines i altres col·lectius vulnerables.

L'Aliança treballa per aconseguir que es compleixin els objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb l'erradicació de qualsevol tipus de violència contra la infància. Aquesta crida col·lectiva perquè s'aprovi la llei orgànica és la primera acció de l'Aliança a Espanya. El seu objectiu és treballar per a l'erradicació de qualsevol tipus de violència contra la infància i donar a conèixer la situació en què es troben molts de nins i nines a Espanya i al món.

L'objectiu és treballar per a l'erradicació de qualsevol tipus de violència contra la infància

El document remès al govern ofereix dades alarmants sobre la violència que sofreixen milions de nins i nines a tot el món: 250 milions de menors (sis de cada deu) sofreixen algun tipus de càstig físic, cada any tres milions de nines i adolescents sofreixen mutilació genital, i gairebé 130 milions d'estudiants d'entre 13 i 15 anys (més d'un de cada tres) sofreixen assetjament escolar. 

Les dades també són molt preocupants si ens cenyim a Espanya:

  • El 2016 es varen registrar 37.495 denúncies per delictes violents contra nins i nines.
  • Entre el 2012 i el 2016 varen morir més de 100 nins i nines per causes violentes.
  • La violència afecta de manera molt especial les nines, que varen ser les víctimes d’un 67,66% dels casos de violència familiar el 2016.
  • El 48% dels nins i nines a Espanya perceben l'escola com un espai insegur, en què estan exposats a sofrir maltractaments, abusos físics o emocionals. Un 9,3% de l'alumnat considera que ha sofert assetjament en els últims dos mesos i un 6,9% es considera víctima de ciberassetjament.

El document inclou recomanacions concretes per incorporar a la llei per erradicar la violència contra la infància.

L'Aliança per Erradicar la Violència contra la Infància considera que totes aquestes mesures haurien de formar part de la futura llei i que aquesta norma ha de ser dotada amb els recursos necessaris per coordinar els actors implicats en la vida dels nins i les nines, de manera que tota la societat pugui treballar unida per erradicar qualsevol forma de violència contra la infància.