Els galactogogs

Més producció de llet

Els galactogogs són les medecines i els aliments que estimulen la producció de llet. Els fàrmacs que compleixen aquesta funció només es poden prendre sota prescripció mèdica i en casos molt concrets, però hi ha molta mitologia pel que fa a determinats aliments, que es diu que tenen la capacitat de fer que la mare tingui més llet. Formen part d'aquest grup determinades herbes medicinals, tot i que no hi ha proves científiques que en demostrin l'eficàcia. Un altre galactogog molt popular és la cervesa. No obstant, com assegura Maite Subirats, de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, "el fet d'ingerir alcohol no compensa el possible efecte que pugui tenir la cervesa com a galactogog. De fet, si hi ha una cosa que no falla per augmentar la producció de llet és una lactància ben feta, que el nen mami quan ho necessiti i en la quantitat que necessiti".