Com funciona una sessió?

Minut 0 al 15

Es potencia la lectura. La parella s'interroga sobre les característiques del text i s'escriu una predicció del contingut.

Minut 15 al 30

La parella llegeix en veu alta. El tutor en marca la velocitat, la pronúncia i l'entonació. Després llegeix l'alumne tutorat sol, i el tutor empra el procediment PPP (pausa, pista, ponderació) per fer notar al tutorat els errors i induir-lo a corregir-los. Sempre amb un reforç social positiu per part del tutor.

Minut 30 al 45

Moment per a la comprensió del text: resoldre paraules desconegudes que el tutor prèviament ha marcat, assenyalar les idees principals, fer activitats de lectura crítica, etc.

Minut 45 al 50

El tutorat llegeix en veu alta per última vegada i fa una lectura expressiva. Es constaten els progressos del tutorat.