Una família

"Un grup de persones, unit per vincles afectius, de sang, legals, econòmics i de convivència. Aquest grup compleix una sèrie de funcions fonamentals per a la supervivència dels seus membres i de la societat, perquè està estructurat com un sistema de relacions obert: està més o menys pautat i és estable gràcies a l'equilibri que manté entre la tendència a la continuïtat i la constant transformació produïda pel canvi d'algun dels seus membres o del context el qual s'insereix".

La definició està extreta de l'article signat per Herminia Otero en la revista Avivir .