TRINITAT GILBERT

L’estudi del ‘big data’ entra a les aules

Amb un clic, els joves interactuen a les xarxes socials, compren roba, llibres o música, o consulten informació. Ara bé, ¿són conscients que cada cop que ho fan generen un rastre digital que un analista pot interpretar per copsar les tendències o les preferències de la societat? EduCaixa els ajuda a tenir-ho clar

L’estudi del ‘big data’ entra a les aules / EDUCAIXA Zoom

El programa educatiu 'Big data: La intel·ligència de les dades', d’EduCaixa, de l’Obra Social La Caixa i adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, vol promoure l’adquisició de la competència en l’ús racional i crític d’internet. I tot plegat amb l’objectiu que els alumnes desenvolupin una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies. El programa compta amb la plataforma web bigdata.educaixa.com i l’aplicació Big Data EduCaixa com a suports educatius.

Per entendre la importància d’adquirir aquesta competència, cal tenir en compte que cada vegada que visitem una pàgina web o entrem en una xarxa social per interactuar-hi o penjar-hi una fotografia, generem una dada o, dit amb paraules tècniques, un rastre digital. Actualment, la interpretació dels rastres digitals ha generat el que es coneix com a big data, és a dir, una informació poderosa que, ben analitzada, detecta tendències i preferències de la societat. I, per consegüent, és una ajuda valuosa per a l’economia, que permet que les empreses siguin més competitives en un mercat globalitzat com l’actual.

Per tot això, es creu que s’inicia una nova revolució industrial, per a la qual els alumnes han d’estar preparats. D’una banda, perquè han de saber destriar la informació verídica i certa de totes les que naveguen per l’oceà d’internet. I, de l’altra, perquè han de fer un ús eficient de les eines digitals que tenen a l’abast d’un clic.

COMPETÈNCIA DIGITAL

En aquest context se situa el programa educatiu 'Big data: La intel·ligència de les dades', promogut per EduCaixa, de l’Obra Social La Caixa, que vol contribuir al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Per desenvolupar-la, el docent disposa de la plataforma web bigdata.educaixa.com i l’aplicació Big Data EduCaixa, en què hi ha cinc blocs temàtics, que tracten des de la tecnologia que fa possible el big data fins a les àrees en les quals s’aplica. A més, també hi ha un espai docent amb una programació didàctica que permet aplicar el programa a partir de tres itineraris diferents. Així pot adaptar-se a les necessitats de cada context.

El programa vol contribuir al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

A l’hora de desenvolupar la matèria, la metodologia es basa en el treball cooperatiu i per projectes, que s’acaba recollint en una guia de capacitació. Dit amb altres paraules, el programa 'Big data: La intel·ligència de les dades' promou que els alumnes prenguin protagonisme i desenvolupin competències com aprendre a aprendre, l’autonomia i la iniciativa personal, a part de la competència en resolució de problemes, que és la que guia tot el procés d’un aprenentatge cooperatiu.

Per acabar, el docent disposa de suport i assessorament per poder explicar el programa, i també de suport a Facebook, on pot debatre i compartir la seva experiència.