Abans i durant l'examen

.- La nit abans de l'examen s'ha de dormir, perquè els coneixements s'assenten mentre es dorm. L'últim dia no s'han de prendre begudes excitants.

.- Si l'estudiant és nerviós, que no contrasti mai els seus coneixements amb els companys.

.- No repassar els apunts ni els llibres en l'últim moment.

.- En el moment de l'examen, fer una lectura general de totes les preguntes. Llegir-les detingudament.

.- Abans de respondre la pregunta, fer-se una organització mental del que es vol dir.

.- Cal controlar el temps i no entretenir-se amb una pregunta d'una manera excessiva.

.- Tenir cura de la cal·ligrafia, l'ortografia i la redacció.

.- Fer una repassada general a l'examen abans de lliurar-lo. Permet veure errors de redacció o d'altre tipus.