On dinem?

La dificultat de quadrar horaris a casa, per les hores que els pares passen fora de casa treballant, fa que els campus i casals d'estiu, com passa a l'escola, ofereixin als seus participants la possibilitat de quedar-se a dinar. Segons Xavier Ponseti, professor de la Universitat de les Illes Balears, i Alguer Peran, secretari i membre de la junta de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport (www.acpe.cat), si hi ha l'opció de menjador, "cal parar atenció que el menú sigui adequat, que sigui equilibrat tenint en compte la despesa energètica que les criatures hauran fet".